”Ty mannens mod är kvinnan kärt
det starka är det sköna värt.”
Esaias Tegnér

 

I hans hjärta brinner en vilja så stark och en längtan så intensiv, att allt skulle gå förlorat och vara förgäves om han ignorerade dess kallan. Likaledes har han allt att vinna på den väg han är menad att gå. Denna karga och solitära resa som konsumerat och fördärvat så många män före och efter hans tid. Denna väg som vi alla måste gå, vare sig vi vill det eller ej.

Från roten av hans existens hörs ett skrik – ett vrål sprunget ur kampen och livets oförlåtliga kyla. Att försöka tysta dessa rop är lika med undergång. En mans hjärta går sönder om det fängslas i vardaglig tristess och social censur. Sökandet efter frihet är vital – likaså övertygelsen om att aldrig låta sig kuvas inför naturens antagonister.

Genom ihärdig träning blir han den man han var ämnad att bli. Det har tagit honom år av slit och kamp att smida den disciplin, moral, fysik och karaktär som pryder hans namn. Aldrig tillät han sig vaggas in i konformismens och bekvämlighetens inbjudande, men ack så självdestruktiva, barm. Stordåd han sökte, stordåd han fann. Han plöjer sin åker på egen hand.

Han har en livslång uppgift: att bli den bästa versionen av sig själv. En förpliktelse och ett löfte han ämnar hedra livet ut. En gentleman står vid sitt ord, likt soldaten när han står inför sin baneman och väljer snaran framför avsagd lojalitet.

Med ett skarpt intellekt, en tränad kropp och ett välmående hjärtan så vandrar han tappert, övertygat och bestämt genom liv och död. Han är en aktad man. En respekterad man. En man som andra män ser upp till och tar lärdom utav.

Bli den bästa versionen av dig själv.

Forma din karaktär.
Härda din kropp.
Vårda ditt hjärta.
Stimulera ditt intellekt.

Bli Aktad.