Härskartekniker & Maktmissbruk [7 farliga metoder för manipulation]

Artikel_om_härskartekniker

Det är lätt att identifiera härskartekniker på avstånd när man själv inte deltar i kommunikationen. Det är desto svårare att uppfatta teknikerna när man själv är den som utsätts för dem. Med största sannolikhet har vi alla blivit utsatta för härskartekniker minst ett hundratal gånger i våra liv. Teknikerna kan vara väldigt subtila – men ack så effektiva och förödande.

Härskarmetoder används inte bara av politiker och högt uppsatta chefer, utan retoriken och beteendet går att finna i vår vardag också. Jag har bevittnat från första parkett hur starka, karismatiska och intelligenta män totaldominerats och förminskats av, för blotta ögat, helt oviktiga människor.

Manipulation hör till vår vardag: det sker i politiken, på kontoret, i reklamannonserna och i affären. Det är omöjligt att kringgå extern påverkan och hjärntvättning. Vad man däremot kan göra är att fylla på sin kunskapsbank vad gäller härskartekniker, i förebyggande syfte. Om man lär sig metoderna så är det mycket enklare att märka när någon använder dem.

Så genom att vara medveten om hur teknikerna går till och dess psykologiska påverkan, så minimerar man risken för att falla offer för någon som utövar maktmetoder.

Härskartekniker i historien

Teorin och begreppet härskarteknik myntades först 1945 av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen. Ingjald identifierade teknikerna som indirekta sätt att förtrycka och förminska motståndare, framförallt i den politiska maktkampen. Märk väl att politisk maktkamp innefattar både den parlamentariska arenan, så väl som arbetsplatsen och i det sociala rummet.

Under sent 1970-tal så tog en annan norsk psykolog, Berit Ås, upp stafettpinnen för teorin om härskartekniker. Ingjald Nissen sammanfattade teorin genom att presentera nio härskartekniker, medan Åsa reducerade dessa till fem metoder. Till en början.

Åsa och Ingjald menar på att dominationsteknikerna är till för att dominera grupper av människor med hjälp av social manipulation. Oftast är det redan mäktiga och dominanta människor och grupper som använder sig av de fem härskarteknikerna för att förhindra andra från att stiga i hierarkin och därmed vidhålla den egna positionen.

Det finns flera psykologer, forskare och tänkare som arbetar med att söka förståelse och kunskap i maktmanipulationer. Men Åsa och Ingjalds beskrivningar är de mest dominanta och erkända.

Berit Ås anser att grunden till hennes forskning kretsar kring hennes erfarenheter i olika mötesrum där hon observerat hur män kommunicerar med varandra och henne. Teorin om härskartekniker är starkt sammanflätat med feminismen och den menar ofta på att det är män som använder metoderna för att ställa sig över kvinnor. Idag är det allmänt erkänt att män använder metoden mot andra män i minst lika stor utsträckning, likaså kvinnor. Beteendet är inte begränsat till kön.
Kontrollera_folk

Maktmissbruk

Maktmissbruk är något som det brukar skrivas om i media när en högt uppsatt VD eller politiker har betett sig illa. Eller när någon rabiat feminist beskriver hur alla män sitter bredbent på tunnelbanan. Faktum är att härskartekniker och maktmissbruk går hand i hand.

Maktmissbruk innebär kort och gott att en person med högre ställning i jämförelse med offret, ställer sig över denne för att ta kontroll, dominera och därmed vinna fördelar. Maktmissbruk kan utövas av den som på något sätt står högre upp i hierarkin än den som blir utsatt. Det kan vara lärare, chefer, politiker, journalister, föräldrar eller den ledande parten i ett kompisgäng.

När människor använder maktmissbruk så gör man det ofta i enlighet med Berit Ås’s sju härskartekniker. Det är sällan folk ”går ur manus”, så att säga. Att studera och få kunskap om dessa tekniker kan därför vara väldigt viktigt för att undvika att du eller någon i din närhet faller offer för dylika manipulationsförsök.


Även om vi är intellektuella varelser så lever vi ändå i en djungel där folk ständigt använder härskartekniker mot andra. Därför är det viktigt att hålla både huvud och kropp i topptrim. Har du inte börjat träna din kropp än – så är det dags nu! Klicka här för att förbereda dig med protein, som hjälper dig att bygga muskler och få bättre självförtroende!


Sju olika härskartekniker

I Berit Ås’s forskning så lägger hon fram sju (7) olika maktmetoder vars syfte är att förminska och kuva andra människor. Dessa typer av förtryck är lika aktuella idag som för 50 år sedan. Maktmanipulation tar sig uttryck på flera olika sätt och går att finna var än människor befinner sig. Berit Ås har beskrivit och satt namn på de fem (5) vanligaste härskarteknikerna som hon kallar för ”de civiliserade teknikerna”. I efterhand har hon även identifierat och döpt två andra tekniker: objektifiering, samt våld och hot om våld. Dessa tekniker kallar hon för ”Starka tekniker”.

Här nedan har vi satt samman de 7 maktmissbruksmetoder som Ås identifierat:

Osynliggörande (också kallad uteslutningsmetoden)

När någon utövar maktmetoder genom att behandla en annan person som luft. Man demonstrerar med tydlighet att den andre inte är värd att lyssna på eller att hon är ointressant – ofta genom att göra andra saker under tiden som hon pratar. Strategin går ut på att aktivt inte uppmärksamma henne när hon håller föredrag. Man gäspar, tittar bort eller börjar läsa på datorn när hon står bredvid och pratar. Man undviker att ge henne ögonkontakt och bekräftelse. Man riktar helt enkelt fokus på något annat, vilket kan få offret att känna sig betydelselös och osäker. Utfrysning är ett vanligt begrepp för att beskriva den här typen av mobbning.

Hur hanterar man uteslutningsmetoden?

För att motverka att någon eller några osynliggör dig är genom att sätta ned foten direkt. Visa att du är viktig, både inför dig själv och andra. Visa och berätta att du vill ha deras uppmärksamhet då du säger saker av betydelse och värde. Håll dig hela tiden lugn och brusa inte upp till en känslomässig orkan. Om du tappar balansen och blir irrationell (känslosam) så har de fått dig ur spel. Håll dig samman och visa din styrka genom att säga ifrån.

Om gruppen inte accepterar dig så kan du försöka inkludera dig själv i samtalet, men om de vägrar släppa in dig – så är det inte alltid du kan påverka utgången. Är det livsviktigt för dig att vara med i det här samtalet och den här gruppen? Om inte – gå vidare.

Förlöjligande

Man förminskar en annan människa genom att göra sig rolig på dennes bekostnad. Man oförmyndig förklarar någons åsikt eller rättighet genom att trycka ner henne eller honom verbalt. Ofta gör man detta baserat på hur personen ser ut, dennes kön eller religiösa tillhörighet. Många gånger så maskeras härskartekniken i form av ett skämt eller genom att använda passiv-aggressiva ordval. Du vet att du blir utsatt när du känner att skämtet är på din bekostnad och att du känner dig utskrattad eller utpekad.

Den här härskartekniksmetoden kan ske under väldigt många olika förklädnader, men en väldigt vanlig variant är när någon kallar en kvinna för ”lilla gumman”. Att göra sig rolig på någon annans bekostnad är en stereotypisk mobbningsteknik som går ut på att ställa sig över någon annan. Man höjer upp sig själv genom att trycka ner någon annan.

Hur hanterar man förlöjligande?

Eftersom den här metoden kan döljas under så många olika typer av kommentarer, så är det svårt att ha ett svar som passar alla typer av förlöjliganden. Men i regel brukar det fungera att ifrågasätta utövarens agenda. Varför försöker du förminska mig? Vad är poängen med att blanda in utseende, religion eller könstillhörighet? Be personen vara saklig och förklara att det inte är lämpligt att häva ur sig sådana skämt. Ledorden är precis som alltid: stå upp för dig själv och ”ta ingen skit”, som Elin Ek brukade säga.

Undanhållande av information

Man stänger ute någon genom att undanhålla viktig information från denne. Man väljer att utbyta eller förmedla information där alla inte har tillträde eller brukar uppehålla sig. Istället för att ta viktiga beslut när alla befinner sig i mötesrummet, så kommer vissa människor överens om saker och ting när de är ute och röker eller i omklädningsrummet. Man utesluter folk genom att medvetet föra samtal när de inte är närvarande.

I detta fall utesluter och förminskar man andra genom att ta viktiga beslut utan deras medverkan och påverkan. Man säger indirekt att deras åsikt inte är betydelsefull och att deras deltagande inte är nödvändig eller önskvärd. Undanhållande av information kan också innebära att man inte delar med sig av all information, utan bara ger delar av den.

Hur hanterar man när någon undanhåller information från dig?

Strategin för att hantera den här typen av beteende är genom att påvisa orimligheten i att information förmedlas  eller att beslut tas när du inte är där. Förklara att korten bör läggas på bordet inför alla, och inte selektivt så att vissa blir uteslutna ur sammanhanget eller samtalet. Visa att du är en del av sammanhanget och att du kräver ärlighet och öppenhet.
Kontrollerande_av_människa

Dubbelbestraffning

Man nedvärderar och bestraffar någon oavsett vad denne göra eller inte gör. På engelska så ligger uttrycket ”You are damned if you do and damned if you don’t” nära till hands. Vad du än väljer att göra så är det fel i ”härskarens” ögon. Ibland ger hon eller han dig ett val och du vet redan från början att du kommer att få höra negativa kommentarer vare sig du väljer alternativ A eller B. Utgången blir densamma.

I grund och botten så gör du fel vad du än gör och det finns ingen möjlighet att göra rätt. Även om mobbaren själv ger dig alternativet att gå antingen höger eller vänster. Höger är fel för att X och vänster är fel för att Y – står du kvar utan att välja så gör du fel för att Z.

Hur hanterar man dubbelbestraffning?

Den här härskarmetoden är lite klurig och i slutet av dagen handlar det om dina egna prioriteringar. Gör klart för maktutövaren redan från start att du är en människa som gillar att gå på höger sida i rulltrappan och att du kommer fortsätta göra det. Stå fast i dina principer och idéer, du vet att det är rätt. Är personen inte nöjd med det så bör du fråga om det är värt att ha kvar personen i ditt liv. Gör det tydligt för din omgivning, och framförallt den som utövar härskartekniker, var du står och vad du kommer att göra.

Om personen i fråga har ett problem med valen du gör, så är det just det – deras problem. Stå fast och ha självförtroende i det du gör. Ingen är perfekt och du kan inte vara alla till mötes på en och samma gång. Heller kan du inte vara på två platser samtidigt.

Påförande av skuld och skam

Den här härskartekniken innebär att man får någon att känna skuld och skam över något som de inte behöver känna skuld inför, eller för något som de inte har kunnat påverka. Ofta betyder det att offret känner sig dum och meningslös eftersom denne har gjort fel och sällan gör rätt. Den person som utför mobbningen spelar på offrets samvete och känslor. Inte helt ovanligt så handlar det om den utsattes kompetens, moral eller prioriteter.

Det här är ett vanligt sätt för att sparka undan fötterna på någon så att denne inte vågar ta beslut eller egna initiativ i framtiden. Offret känner sig ofta underlägsen. Eftersom den som sysslar med härskartekniken sätter sig själv i en auktoritär position genom att påpeka vad som är rätt respektive fel, så förminskas offret och gärningsmannen framstår som en bättre och mer kompetent människa.

Hur undviker man att bli utsatt för påtvingad skuld och skam?

Acceptera den inte. Att någon påpekar ett fel du har begått är, i vissa fall, okej. Att upprepade gånger få det kastat i ansiktet är inte ok och bör därför stoppas så fort intentionerna börjar uppdagas. Förklara att ett fel har begåtts och erkänts och att det nu är avklarat – ingen behöver intala dig något annat. Om du inte har begått ett fel, men anklagas för det – stå på dig och låt dig inte trampas på.

Förklara att det räcker att personen i fråga kommenterar saken en gång, inte mer. Upprepade påpekanden och anmärkningar blir till trakasserier och är inte något som du tänker acceptera. Gör det klart med detsamma!
Underlägsen_känsla

Objektifiering

Den här tekniken innebär att man reducerar någons inre och ”upphöjer” dennes yttre. Man bedöms och värderas enbart baserat på sitt utseende och inget mer. Objektifiering gör att observatören/betraktaren äger situationen och objektet. Medan offret, i det här fallet ”objektet”, blir till en icke-intellektuell sak. Ett objekt. Man tar bort en stor del av det mänskliga värdet och istället blir offret till en sak vars enda syfte är att underhålla betraktaren.

Genom historien så har framförallt kvinnor fallit offer för den här typen av psykisk terror och förnedring, men i dagens samhälle utsätts även män och pojkar i stor utsträckning för objektifiering.

Hur hanterar man objektifiering?

Precis som när man blir utsatt för övrig psykologisk manipulation så är det viktigt att sätta stopp för det redan i starten. Sätt ner foten och förklara att du inte tänker reduceras till ett objekt, utan du är en människa precis som alla andra och du förväntar och kräver du blir behandlad som en.

Våld och hot om våld

Att på något sätt göra någon fysiskt otrygg är en form av mobbning och härskarteknik. Det behöver inte vara verbalt, utan det räcker med att trycka sitt ansikte mot någon annans – samtidigt som man stirrar intensivt i deras ögon. Situationen är hotfull och syftet är enbart att skrämma motparten. Istället för psykisk dominans så sätter man sig över någon genom att visa sig fysiskt starkare. Som vi alla vet behöver det däremot inte betyda att man skulle vinna i ett eventuellt slagsmål.

Beteendet är väldigt vanligt både bland människor och i djurriket. När hotet är mot kvinnor och tjejer så handlar det oftast om sexualiserat våld med starka inslag av tvång. Tyvärr har den typen av hot och brottslighet ökat lavinartat i Sverige sedan 20 år tillbaka.

När den här härskartekniken används mot män så handlar det nästan uteslutande om hot om fysisk dominans, det vill säga hotet går ut på att utsätta motparten för våld. Även den här typen av kriminalitet och maktmissbruk har ökat de senaste 20 åren i Sverige.
Hot_med_kniv

Många manipulativa människor har dessa 4 karaktärsdrag gemensamt

1. De vet hur de kan identifiera din svaghet. De är som rovdjur, alltid sökandes efter din akilleshäl. Tänk på att manipulativa personer med största sannolikhet har varit det under hela sitt liv – så de har tränat och övat på sina manipulativa färdigheter under en väldigt lång tid. Underskatta inte deras skicklighet i att hitta folks svaga punkter.

2. Så fort de hittar din svaghet så använder de den emot dig. Du trodde väl inte att de letade efter din svaghet bara för allmänintresse och nyfikenhet?

3. Genom sina noga kalkylerade drag, så övertygar de dig att ge upp någonting av dig själv för att tjäna dem och deras intressen. Har du börjat ge upp saker för någon annan, utan att själv veta varför – då är risken stor att du blir hjärntvättad. Analysera situationen och handskas med den innan det går för långt!

4. Så fort en manipulatör har greppat tag om dig och utnyttjar dig på något sätt, så är risken överhängande (jag skulle säga 99.9% säker) att personen kommer fortsätta sin psykologiska manipulation tills du beslutar dig för att sätta stopp för det hela. Alternativt tills utövaren inte längre har någon användning av dig.


Kropp & hjärna hänger ihop. Därför är det viktigt att man tar hand om de båda, annars får den andra lida. Människor behöver D-vitamin, tyvärr får vi inte så mycket solljus i Norden. Därför är det rekommenderat att man intar d-vitamin minst en gång per dag för att ha en hälsosam kropp och hjärna.


Ta det inte personligt

Kom ihåg att härskartekniker inte är personliga attacker, utan snarare en strategisk attack för att utövaren ska vinna någonting. Det är alltså inte en brist eller defekt hos dig som är anledningen till beteendet – utan du är, tyvärr, endast en bricka i spelet.

Därför är det viktigt att behålla lugnet, stå upp för sig själv och inte ta det personligt. Det krävs en stark karaktär för att kunna hantera en dylik situation, men jag kan garantera att man växer som person när väl man lyckats avvärja den här formen av psykisk misshandel. Du är inte otillräcklig, det är maktutövarens mänskliga kvaliteter som är otillräckliga. Genuina och godhjärtade människor försöker inte hjärntvätta och utnyttja andra människor. Så var inte för hård mot dig själv om du råkar hamna i klorna på en tvivelaktig figur som spelar med människor som om de vore schackpjäser.
Mobbning

Hjälp andra som blir utsatta för manipulation

Det är varje människas plikt att se till så att ingen blir utsatt för maktmissbruk, psykologisk manipulation eller mobbning. Alla människor kan göra någonting! Sympati, gemenskap och respekt är viktigt för att ett samhälle ska fungera. För att lyckas åstadkomma någon form av samhällsstabilitet och trygghet, så är det ytterst viktigt att vi alla jobbar tillsammans för att skapa ett bättre Sverige fri från psykisk misshandel och maktmissbruk.

Givetvis sätts ribban av våra politiker, men det är inte en anledning till att passivt observera orättvisor och hur andra människor far illa. Om inte för den andre personens frihet och välmående, så gör det för ditt eget samvete. Nästa gång kanske det är du eller någon du känner som behöver hjälp för att undkomma en manipulativ person.

Var_hjälpsam_medmänniska