Tavlor, klassisk musik och skrift – Därför är kultur viktigt

Kvinna-tittar-på-tavlor

Vi människor har ett fundamentalt behov som innefattar saker som mat, vatten, luft och samlevnad. Vi vill ha tak över huvudet, mat i magen och en partner vid vår sida.

Det är något de flesta av oss har, mer eller mindre.

Men mycket vill ha mer – och när den delen av behovstrappan är avklarad så går vi till nästa steg. Det är i alla fall teorin kring Maslows behovstrappa, som ofta ligger till grund för människans förståelse för sitt egna väsen.

Det är när vi har erhållit föda, trygghet och gemenskap som mer sofistikerade behov dyker upp. Vi tenderar att uppskatta och söka oss till underhållning och konst.

Vilket också är syftet med den här artikeln. Närmaste bestämt – konsten och kulturen i en mans liv!

Konst och tavlor är en reflektion av kultur

Människan är den enda varelsen på vår planet som skapar konst. Sedan urminnes tider har vi berättat om vår samtid och förmedlat känslor. Vi har gått från målningar på stora stenblock till målningar på stora tavlor.

Konsten reflekterar nutida tankesätt och upplevelser. När våra förfäder började dekorera stenar så handlade det om Gudatro, mat och krigsföring. Man har även hittat vikingars signaturer på olika ställen i Europa.

Att med ord kunna beskriva sin samtid är inte bara befriande för författaren, men även väldigt givande och utbildande för kommande generationer. Konst och bilder öppnar upp dörrarna till en helt annan dimension av förståelse för vad tidigare generationer uthärdat, gjort och förstått.

Mycket av det vi vet om vikingarnas Asatro härstammar från just runstenar, där man både beskrivit och målat bilder på Oden och Tor. Man har även hittat skulpturer som avbildar dåtidens Gudar. Utan dessa yttringar skulle vårt kunnande för vår egna historia och våra förfäders leverne vara gravt förminskad.

Varför gillar människor konst

Människan och våra hjärnor är oerhört komplexa. Hur intelligenta vi än tror att vi är – så finns det många saker som står över vårt intellekt. Inte bara förståelsen för externa saker i universum och på jorden, men även hur vi själva fungerar och känner.

En människas känsloliv är minst lika komplex som universum.

Så till den grad att det finns saker vi inte kan beskriva med enbart ord. Djupet av vårt väsen kommer aldrig att kunna förmedlas så att andra, och vi själva, förstår känslan till hundra procent. Men konst och kultur är ett utmärkt verktyg för att förmedla känslor och historier.

En bild säger mer än tusen ord, som ordspråket lyder.

Du skulle kunna skriva en novell om hur ledsen du är och vilken lidelse du böjer dig inför. Orden kommer, om du är en skicklig författare, att slå din läsare med häpnad. De kommer att känna empati för dig och de kommer att kunna relatera till din smärta.

Skrift är varken bättre eller sämre än konst – det är blott ett alternativt sätt för att beskriva någonting. Men en välarbetat bild på ett ledset och sargat ansikte kan säga så mycket mer. Vi människor kan relatera och känna text, men visuellt skådespel kan träffa än hårdare.

Vi människor vill relatera, vi vill uppleva och vi vill dela med oss. Vi vill underhållas och vi vill kunna känna. Vi är trots allt intellektuella varelser vars behov sträcker sig längre än att enbart äta, sova och fortplanta sig.

Vi kräver en intellektuell stimulans vilket innefattar språk, målningar och musik. De tre påverkar vår hjärna och vårt känsloliv på alla möjliga sätt. Det kan hela den sorgsna själen, stärka gemenskapen inom gruppen och utbilda den kunskapshungrige.

Vacker-målning

Kultur är ditt ansvar

En kultur står och faller på den egna befolkningens kreativitet. Utan musik, bild och ord så finns ingen gemenskap. En så enkel sak som en nationalsång kan föra samman människor och öka deras förmåga att älska sina medmänniskor.

Du behöver inte skapa för att vara en del av kulturen eller föra den framåt. Det räcker med att du tar del av och sprider den – inte bara för kulturens skull, men även för din egen skull.

Med största sannolikhet tar du redan till dig en stor del av dagens kultur, men det är viktigt att förstå varför man gör det och hur det påverkar dig. Klassisk musik, besök på museum och att läsa böcker är inte för alla – men säkert är att det finns något för just dig.

Du har allt att vinna på att utbilda dig med hjälp av ”de storas arv”. Insikter, förståelse och kunskap kommer ofta från roten av de kända kompositörerna, konstnärerna och författarna. Det finns ofta mer än vad som möter ögat.

Känner du att du har fastnat intellektuellt? Står ditt känsloliv och stampar i samma spår som förra året? Prova något nytt. Besök ett museum eller beställ tavlor online och studera historisk konst. Lyssna på Mozart eller läs ett av Dostojevskijs alster som behandlar stora frågor så som moral och meningen med livet.

Försumma inte den enorma värld av kunskap som finns till ditt förfogande. För att den är ju så givande och utvecklande, även på ett personligt plan.