Olika typer av ledarskap [Lär dig 3 ledarskapsstilar]

Ledarskap

Att leda är att tjäna. Att leda en grupp människor eller en organisation innebär inte att man kan luta sig tillbaka och låta andra göra jobbet, tvärtom. Att leda innebär att man har ett tyngre ansvarsområde än övriga deltagare i verksamheten.

Vi har alla hamnat under dem: dåliga chefer. De må vara bra människor, men de saknar vissa egenskaper som krävs för att kunna bli en bra ledare. För att kunna bli en bra ledare så behöver man en djupare kunskap om människan, hennes psykologi och ledarskapets betydelse och potential. Fundamentala studier i olika ledarstilar är livsviktigt för att kunna uppnå sin fulla potential som chef eller ledare.

Det är viktigt att läsa om ledarskap

Att ignorera kunskapsbehovet för att bli en bra chef eller ledare härstammar ofta ur arrogansen och högfärdighetens självdestruktiva källa. Och då är behovet än större. Vill du fördjupa dig i olika ledarskapsstilar och därmed bli en bättre ledare? Läs i så fall vidare. Vi har listat de tre vanligaste ledartyperna här nedan.

Vi är inte alla karismatiska, benhårda visionärer eller sociala kameleonter – men vi alla har någonting som utmärker oss och som potentiellt kan göra oss till bra ledare. Utnyttja dina styrkor och jobba på dina svagheter. Alla ledare och chefer har något bra och något dåligt som påverkar deras ledarskap, därför är det viktigt att granska sig själv och hitta dessa positiva och negativa egenskaper och karaktärsdrag.

”En ledare är en som vet vägen, går vägen och visar vägen” – John C. Maxwell

Att leda är att lägga pussel

Ponera att du är en mellanchef på ett medelstort företag någonstans i Sverige. Ditt arbetsområde är relativt stort och du måste hantera dina medarbetare på både ett yrkesmässigt och personligt plan. Du hjälper, utvecklar och studerar dina kollegor – du vill optimera arbetsplatsen på alla tänkbara sätt. För att kunna göra det måste du vara en sympatisk vän, en hård lärare och en kunnig professor på en och samma gång och när situationen kräver.

Dina ledarkunskaper kommer att sättas på prov vid interna konflikter, när resultaten börjar sina och större aktörer söker svar och när arbete ska fördelas på ett rättvist och effektivt sätt. Samtidigt har du dagliga kundkontakter och en chef som ringer och stämmer av dig ibland. Mycket av detta kan man endast lära sig att hantera genom erfarenhet och praktik. Med akademisk teori är en bra förberedelse inför oväntade händelser.

I grund och botten har du ett enormt pussel framför dig, ett pussel som ständigt omformas och förändras. Du måste därför anpassa dig och hela tiden söka nya möjligheter och vägar att gå. Huvudmålet kvarstår, allt som oftast, men vägen dit kan ibland förändras på detaljnivå – det är därför viktigt att aldrig tappa fokus och att fortsätta visa folk vägen framåt.


För att kunna leda behövs en bara ett bra munläder utan också en hälsosam kropp och hjärta. Klicka här för ett multivitamin fylld av antioxidanter och D-vitamin som stärker ditt immunförsvar.Olika typer av ledarskap

Varianterna är många och att enbart följa en typ av disciplin vore att begränsa sig själv. Snarare gör man bäst i att kombinera olika ledarskapstyper och anpassar dessa utefter sig själv och sina egna kunskaper och karaktärsdrag. Här nedan följer att par populära och grundläggande ledarskapsstilar.

Ledarskap är förmågan att översätta vision till verklighet” – Warren Bennis
Leder_naturligt

Karismatiskt ledarskap

Den karismatiska ledarskapstypen baseras ofta på charm och övertalningsförmåga. Ledaren har en karisma som folk gillar och det vinner ofta sympatier hos människor. Många historiska ledare kategoriseras ofta som karismatiska ledare, vilket inte är så konstigt.

Politiker lever på folkets sympatier, röster och lojaliteter. Den bästa vägen att gå för att få dessa är genom att tala till deras hjärtan. På den politiska arenan så handlar det karismatiska ledarskapet ofta om att spela på känslor och därigenom vinna röster – men även i fotbollslaget och på arbetsplatsen så är den här typen av ledarskap gynnsam.

Att vara en god kommunikatör som kan beröra folk på djupet är i grund och botten vad karismatiskt ledarskap går ut på. Den här typen av ledare kliver ofta fram vid krissituationer eller när plötslig eller radikal förändring eftersträvas eller inträffar. Vid extrema situationer, där människor är emotionellt instabila eller påverkade – så svarar de bättre på karismatiskt ledarskap än ledare som talar om siffror och statistik. Det är ofta karismatiska ledare som inleder sociala reformer och radikala förändringar i statsapparaten.

Karismatiskt ledarskap följer ingen specifik struktur, utan är snarare en beskrivning av en ledares karaktär. Vissa är födda med mer karisma än andra, men det utesluter inte att du kan bli en karismatisk ledare. Det är fullt möjligt att utveckla egenskapen att kunna prata med och beröra folk på en bredare och djupare skala.

Kända ledare med karismatiskt ledarskap

Pope John Paul II
Ronald Reagan
Winston Churchill
Jack Welch

Vanliga karaktärsdrag hos en karismatisk ledare

Behärskar konsten att tala och förmedla budskap
Visionär
God människokännare som förstår andras behov
Inspiratör

”Kvaliteten på en ledare reflekteras i standarden han sätter på sig själv” – Ray Kroc
Flk_följer_chefen

Transformativt ledarskap

En inspirerande ledare som ibland ”arbetar i det tysta”. De har ofta kvalitativa egenskaper och kunnande som gör att de kan mobilisera människor, inspirera dem till att driva verksamheten framåt mot ett gemensamt mål och samtidigt höja motivationen inom gruppen.

Transformativa ledare är oftast de som leder med sig själv som exempel. Ofta är de karismatiska ledare som både inspirerar sina trupper, men också bygger rapporter och arbetar i det tysta. Ledarskapsstilen passar bra för “kameleonter“, människor som enkelt kan anpassa sig till förhållande och situation. Transformellt ledarskap gör sig ofta bra vid konflikthantering och löser ofta kriser genom att kunna se saker ur andra perspektiv och därmed hitta möjligheter. För att därefter kunna motivera, inspirera och mobilisera organisationen. En grupp måste samarbeta – utan samarbete existerar endast oorganiserat kaos.

En ledartyp som gör sig bra överallt, då de är kompetenta på flera olika områden och därmed kan hantera flera typer av situationer.

Kända ledare med transformativt ledarskap

John D. Rockefeller
Henry Ford
Genghis Khan
Sun Tzu

Vanliga karaktärsdrag hos en transformativ ledare

Välorganiserad
Agerar coach och leder ofta träningar och utbildning
Inger respekt på grund av starkt personligt inflytande
Mångsidig
Sun_tzu_målad

Transaktionellt ledarskap

Transaktionella ledare skiljer sig en hel del från transformativ och karismatisk ledning. Transaktionellt ledarskap handlar ofta om belöning och bestraffning.

Den här typen av ledare identifierar sina medarbetares viljor, styrkor och svagheter – för att sedan använda dessa för att kunna effektivisera arbetet. För att motivera kollegor så använder man belöningssystem, hur detta ser ut är högst individuellt. Människor kan belönas både psykologiskt och materiellt.

Belöningssystemet kombineras ofta med ett straffsystem, vars funktion är att avskräcka och motivera folk att gå den väg som ledaren vill. Man ger klara riktlinjer på vad som är rätt och vad som är fel. “Det här händer om du gör så här och det här händer om du gör så här“. Klara och tydliga instruktioner, med andra ord.

Ordning och struktur är den transaktionella ledarens ledord och har därför använts flitigt i militära sammanhang. Men även många arbetsplatser har anammat en mer disciplinerad kultur där transaktionellt ledarskap omfamnats i hopp om att nå de resultat man önskar. I arbetsmiljö så brukar transaktionellt ledarskap ofta innebär analyser, rapporter, övervakning och granskning.

Kort sammanfattat är transaktionellt ledarskap någon som säger till dig hur det ska göras, emedan en transformativ ledare säljer idén till dig. Människor som arbetar för egenintresse framför gruppens intresse har en tendens att bli transaktionella ledare. Den här ledarstilar gynnar inte kreativitet, utan förlitar sig på auktoritet, systematiska processer, procedurer och strukturer.

”När du inte kan få dem att se ljuset, få dem att känna värmen” – Ronald Reagan

Manager_boss_eller_chef

Kända ledare med transaktionellt ledarskap

Bill Gates
Howard Schultz
Dwight Eisenhower
Norman Schwarzkopf

Vanliga karaktärsdrag hos en transaktionell ledare

Mer vänster hjärnhalva än höger
Motståndare till förändring
Följer processer till punkt och pricka
Fokuserad på kortsiktiga mål
Målsättande
Välorganiserad

Kontor_i_Sverige

Vanliga uppdrag för ledare och chefer

Sätta mål – definiera målet och fördela arbetet för att nå framgång
Motivera och kommunicera – Belöna, bestraffa och befordra vid arbete. Kommunicera med gruppen för att tillmötesgå önskemål för att behålla hög moral, men också för att motivera och effektivisera arbetet.
Utveckla människor – Utforska vilka kunskaper och erfarenheter som behövs för att kunna utföra ett visst arbete och för att nå ett visst mål.
Åtgärder – Definiera mål och analysera hur saker kan förbättras och vad som behöver göras för att fullända ett projekt eller ett uppdrag.
Organisera – Sätt ihop en struktur, ett lag eller en process för att kunna optimera resultat.

”Det som hjälper människor, hjälper affärer” – Leo Burnett

9 karaktärsdrag som många stora ledare har

Inspiration – Att kunna kommunicera med klarhet vad som behöver göras och motivera personer att försöka nå det målet.
Fokus – Ha hela tiden ett öga på slutmålet och försök hela tiden förbättra sättet att ta sig dit.
Ärlighet – Moral och etik. Handla exemplariskt och behandla människor med den värdighet och respekt de förtjänar.
Självförtroende – Ha en tro på dig och din vision och samtidigt få andra människor att dela din ambition. Med självförtroende så tillkommer oftast förtroende från andra. Du ska även vara stark nog att ta ett kliv tillbaka, analysera och redigera dina planer och tillvägagångssätt.
Ansvar – Ta fullt ansvar för varje handling du gör och varje ord du säger. Som ledare är du ansvarig för allt som händer i verksamheten.
Empati – Ge komplimanger offentligt och hantera problem privat.
Beslutsamhet – Identifiera problem och ta svåra beslut.
Vakenhet – Se allt ur ett objektivt perspektiv.


Bete dig som en ledare – klä dig som en ledare. Mt Manor har en hel del snygga herrväskor värda att ta en titt på!3 nycklar till framgång

1. Identifiera vad som behöver göras och/eller vilket problem som behöver lösas.
2. Ha visionen, kunskapen och medlen för att kunna förändra systemet.
3. Mobilisera andra människor i organisationen för att arbeta under samma vision mot ett gemensamt mål.

”Ledarens hastighet är gängets hastighet” – Mary Kay Ash

Lyckas man hitta alla nycklar, så har man mycket goda förutsättningar för att nå gemensam och personlig framgång. Bra ledare har blivit till en bristvara, så när en ledare utmärker sig och producerar resultat så syns det, och det egna marknadsvärdet stiger markant. Likaså för kollegorna som deltagit i framgången.

[jaw_y_video clip_id=”https://www.youtube.com/watch?v=aPwXeg8ThWI” height=”480″ autohide=”2″ autoplay=”0″ loop=”0″ rel=”0″ ][jaw_clear]