Anledningen till att inte ha datorn i knät [5 varningar!]

Fara_bärbar_på_kroppen

Namnet till trots (laptop), så är det inte bra att ha sin bärbara maskin direkt på benen. Framförallt inte om du är man. När bärbara datorer blev populära i hushållen så rapporterades det ofta om sönderbrända ben, brinnande soffor och risken för cancer. Rapporteringarna började avta och likaså den allmänna kunskapen om riskerna att ha laptopen direkt i knät.

Värme och strålning (Toasted skin syndrome)

Om man har laptopen direkt på knät så löper man en risk att få något som heter ”Erythema ab igne”, också kallat ”toasted skin syndrome”. Det är ett tillstånd som utvecklas efter långvarig exponering av värme och infraröd strålning.

Resultatet blir fula märken på hyn, som kan liknas vid (och är) brännskador. Vanligtvis uppstår toasted skin syndrome vid temperaturer mellan 43 och 50 celsius. Det är inte helt ovanligt att en laptop kommer upp i dessa grader. Alla som använder datorer för mer krävande saker, så som spel, vet hur enkelt det är att överhetta en laptop. Så fort CPU:n (processorn) börjar arbeta så stiger värmen inuti laptopen, det kan i vissa fall räcka med att ha många processer arbetandes på en och samma gång för att undersidan av datorn ska bli väldigt varm.

Toasted skin syndrom utvecklas efter upprepad utsättning av värme. Det är alltså ingenting som uppstår efter bara en timmes användning. Om man har fått Erythema ab igne, så tror forskare att fortsatt utsättning av värme kan förvärra tillståndet – men att det också kan förminskas och försvinna om man undviker att värma det skadade området.
brännskador

Fertilitetsproblem hos män

Som vi konstaterade i vår förra artikel om kalla duschar så är värme direkt mot skrevet en fiende till testosteron och spermaproduktionen. Att placera en tung, varm och strålande laptop direkt över ”paketet” är därför inte att rekommendera.

Mannens skrev hänger utanför kroppen för att kyla ned enheten, då värme skadar dess funktionalitet och hälsa. Urologer menar på att endast 10-15 minuters exponering av en laptop kan få pungen att nå farliga temperaturnivåer. Så även om du använder en ”laptop pad”, så kan det vara lämpligt att sära på benen och/eller byta position så att värmen inte stiger och riskerar att ge dig fysiska konsekvenser. Strålningen och värmen från laptops har även kopplats ihop med testikelcancer.

Kort sammanfattat: är du man och rädd om din utrustning och önskar ha barn i framtiden – ha inte laptopen i knät!

Dålig hållning

Generellt sett så har laptops ett dåligt inflytande på folks hållning. Sättet de är konstruerade på gynnar varken nacken, ryggen eller handlederna. Man kompenserar för laptopens design genom att sätta sig i en oergonomisk position som skadar kroppen. För att undvika dålig hållning och negativ stress på leder, muskler och ben så är det rekommenderat att man sitter på en bekväm stol och placerar datorn framför sig på ett bord. Därmed inte sagt att man helt ska sluta halvligga i sängen med laptopen framför sig.

ont_i_nacken

Wi-fi påverkar spermaproduktionen negativt

Studier har gjorts kring korrelationen mellan laptopdatorer som är uppkopplade mot Wi-fi och mäns spermaproduktion. Man har observerat i dessa studier att endast 4 timmars användning påverkar sperman negativt. Inte nog med att det försämrar produktionen av spermier, det söndrar även DNA i sperman. Detta gäller alltså endast wifi-uppkopplade datorer, och inte värmen från själva laptopen i knät.

Vad vi ser är att mannens privata delar inte bara förstörs genom värmen och trycket från en laptop, men även från strålningen som kommer från Wi-Fi-uppkopplingen.

Allt skadar dig, det är givet. Allting i världen kan potentiellt skada dig, så man ska inte sluta upp i sitt hem och bo under sängen. Men laptopens akuta och oförlåtliga skada på dig och ditt liv är något man bör ta på allvar.

Vad du kan göra för undvika problem

Det är egentligen väldigt enkelt. Till en början kan man sitta mindre vid datorn. Men sedan finns det två utmärkta alternativ:

1.) Du sitter på en stol och har laptopen på bordet framför dig. Då får maskinen ingen kontakt med din kropp, borsett från dina händer, vilket är att sträva efter.

2.) Du köper en knäbricka som du ställer laptopen på. Det kan vara en träbricka eller en lite större kudde som du lägger på knät och placerar datorn på. Du undviker då värmen och trycket, vilket är att föredra. Dessvärre är strålningen fortfarande i närheten av ditt underliv – men du har i alla fall reducerat antalet faror.

Glöm bara inte bort att ändra position och ”lufta” lite, så att du inte kväver och värmer upp dina privata delar.

Risk för brand

Vidare så kan det vara bra att inte ställa den varma datorn direkt på tyg. Eftersom laptops och batterier kan bli väldigt varma, så finns en risk för brand om du ställer den rakt på soffan under en längre tid. Ställ hellre den bärbara datorn på plast, ett bord eller på golvet under tider då den bara ”idlar” och du inte använder den för att minimera brandrisken drastiskt.

Laptop_fattar_eld

Sammanfattning

Ha aldrig datorn direkt på kroppen. Dina jeans och din tröja skyddar inte. Använd hellre en knäbricka eller ställ datorn på ett bord. Både män och kvinnor borde undvika att ha datorn direkt på sig, men framförallt män bör uppmärksammas och varnas om riskerna.

Utöver ovanstående hälsoeffekter så finns det en mängd andra anledningar till att inte sitta för mycket framför datorn. Att vara ute i naturen är givande både psykiskt och fysiskt. Vi borde spendera mer tid på fysisk ansträngning, andas frisk luft och upptäcka världen och naturen – istället för att sitta framför datorn och förtvina. Det är nästan omöjligt att frånkomma datorn i modern tid, men vi alla borde göra vårt bästa för att minimera tiden spenderad framför skärmen.